Kurumsal Wellness

“Kurumsal Beslenme” programımız firmaların ihtiyaçlarına yönelik eğitim planlama ve danışmanlık verme hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal beslenme danışmanlığında amacımız kişilerin beslenme bilgilerini artırarak toplum sağlığını artırma ve firmadaki çalışan motivasyonunun yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Daha kapsamlı bir beslenme danışmanlığı talep edenler için Kurumsal Wellness, menü danışmanlığının yanı sıra sağlıklı yaşama dair bilgi düzeyinin artırılması için belirlenen aralıklarla düzenlenen eğitimler, workshop’lar ve kurumda bireysel beslenme danışmanlığı hizmetlerini kapsamaktadır.

Sağlıklı beslenme, firmalar için çalışan ve yöneticilerin verimliliğini artırırken firma özelinde başarı ve motivasyonu da güçlendirmektedir. Yapılan çalışmalar kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti alan kurum çalışanlarının şirkete olan bağlılığının daha iyi olduğunu göstermektedir.