Kurumsal Wellness

 

Daha kapsamlı bir beslenme danışmanlığını hizmeti talep edenler için Kurumsal Wellness,

menü danışmanlığının yanı sıra sağlıklı yaşama dair bilgi düzeyinin artırılması için belirlenen

aralıklarla düzenlenen eğitimler, workshop ve kurumda bireysel beslenme danışmanlığı

hizmetini kapsamaktadır. Sağlıklı beslenme, firmalar için çalışan ve yöneticilerin verimliliğini

artırırken şirkette başarı ve motivasyonu güçlendirmektedir. Yapılan çalışmalar kurumsal

beslenme danışmanlığı hizmeti alan kurum çalışanlarının şirkete olan bağlılığının daha iyi

olduğunu göstermektedir.

Okul öncesi ve okul çağı döneminde sağlıklı beslenme ise çocukların gün içinde büyüme ve

gelişme için ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerinin verilmesi, okul başarısının artması ve

hastalıklardan korunmaları için oldukça önemlidir.